An ninh - Quốc phòng

Năm 2019, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đúng quy trình.  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Gio Linh đã chỉ đạo các cơ sở tổ chức triển khai chặt chẽ các khâu, các bước từ rà soát, xét duyệt, lập danh sách công dân đến khám sơ tuyển tại xã, thị trấn; tổ chức phát lệnh khám  đều đảm bảo chặt chẽ, đúng luật. Nhờ vậy, trong ngày hội giao quân, toàn huyện  đã  phát lệnh 146 công dân nhập ngũ trong đó Quân sự 129 công dân, Công an 17 công dân  đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, đảm bảo nhanh gọn, an toàn và đúng quy định.  Phát huy kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, chỉ tiêu giao nhân quân cao hơn năm 2019, với tổng 160 công dân, trong đó quân sự 139 chỉ tiêu, Công an 21 chỉ tiêu, trước mắt là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của mọi công dân trong việc chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với công an, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện xét duyệt danh sách những công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định gọi nhập ngũ; kiên quyết sử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng đúng quy định, đủ chỉ tiêu.

29 T1

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Giảng,  Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những cố gắng mà các ban ngành, các xã thị trấn đã đạt được trong năm qua, thời gian tới để công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí đề nghị. Các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn  phát huy tinh thần trách nhiệm, và đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng trong công tác tuyển quân năm 2020. Đông thời phải thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân để nhân dân hiểu về luật nghĩa vụ quân sự. Tổ chức tốt việc khám tuyển tại cơ sở đồng thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong tuyển quân. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân đúng nghi thức, trang trọng và tiết kiệm và thực hiện tốt công tác quẩn lý nguồn về quân sự.

Trong dịp này,UBND huyện đã khen thưởng 06 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019./.